Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miączyn

obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stanisław Kapica Telefon: tel. (084)61-80-005 wew.46 tel. (084)61-80-446 fax. (084)61-80-005
Email:
Obowiązki: Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich.
0 1
Stanisław Kapica Stanowisko: Sekretarz Gminy
Obowiązki:
  Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich.
Adres email: gmina@miaczyn.eurzad.eu
Telefon: tel. (084)61-80-005 wew.46 tel. (084)61-80-446 fax. (084)61-80-005
351 2
Stanisław Kapica Stanowisko: Sekretarz Gminy
Obowiązki:
  Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich.
Adres email: gmina@miaczyn.eurzad.eu
Telefon: tel. (084)61-80-005 wew.46 tel. (084)61-80-446 fax. (084)61-80-005
352 3
Stanisław Kapica Stanowisko: Sekretarz Gminy
Obowiązki:
  Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu , a w szczególności do jego zadań należy: 1) Prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta, 2) Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 3) Opracowywanie projektów statutu gminy, 4) Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, 5) Organizowanie przygotowania materiałów dla Rady Gminy, 6) Koordynowanie, załatwianie, rozpatrywanie skarg i wniosków, 7) Prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie dyscypliny pracy, spraw osobowych, 8) Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 9) Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie, 10) Prowadzenie spraw z zakresu pieczęci, tablic, informacji wizualnej, 11) Prowadzenie zbioru przepisów prawnych, 12) Organizowanie i dokumentowanie narad Wójta z sołtysami, 13) Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 14) Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich.
Adres email: gmina@miaczyn.eurzad.eu
Telefon: tel. (084)61-80-005 wew.46 tel. (084)61-80-446 fax. (084)61-80-005
353 4
Justyna Rubacha Stanowisko: sekretarz
Telefon: 846180005
Email:
1001 5