Ogloszenie o wszczęciu procedury zlecenia organizacji pozarządowej , realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

od do