Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Miączyn

Skarbnik Gminy Miączyn

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Małgorzata Makuch Skarbnik Gminy Miączyn 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik Gminy Miączyn
Telefon
8461800005
Adres email