Upowszechniania kultury fizycznej i  sportu na terenie Gminy Miączyn w 2018 roku.

od do