Upowszechnianie kultury fizycznej i  sportu na terenie Gminy Miączyn w 2017 roku.

od do